Política de privacidade

A través desta páxina web non se recollen datos persoais dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

O sitio web designce.es pode conter ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade non están relacionadas coa de designce.es. Ao acceder a ditas páxinas web, o usuario pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e cookies. En xeral, se navegas por internet podes aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración da túa
navegador.

Aquí está a información básica:

Responsable do tratamento: Os datos persoais que puidesen recabar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e incorporaranse á correspondente actividade de tratamento propiedade de Nome do titular do
sitio web.

Finalidade do tratamiento: A finalidade do sitio web é informar sobre os produtos e servizos relacionados coa súa actividade comercial. O usuario consente expresamente que os seus datos persoais sexan tratados para o envío de información de carácter comercial por medios electrónicos (por exemplo: correo electrónico, redes sociais… etc.).

Lexitimación do tratamento: O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento da relación
contrato entre o usuario rexistrado e o propietario desta páxina web, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, para o que
ter habilitados os formularios correspondentes, que deberán facilitarse mediante unha clara acción afirmativa (por exemplo, mediante a aceptación de
o recadro correspondente á política de privacidade).

Conservación de datos: Os datos persoais facilitados polos usuarios, ben a través dos formularios de contacto ou mediante o rexistro do usuario na páxina web, conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que son recollidos e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar do finalidade, ademais dos prazos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral, os datos persoais non serán comunicados a terceiros, salvo obriga legal.

Tratamento de datos de menores: as persoas maiores de 16 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web..

O tratamento dos datos das persoas menores de 16 anos requirirá o consentimento dos seus pais ou titores legais, cuestión que deberá facerse constar nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados: Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como non estar suxeito a decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando proceda, ante a Protección Española. Axencia de Datos, por correo postal na rúa Miguel de Cervantes, 5 baixo. 15199 Culleredo (A Coruña) ou na dirección info@designce.es