Newton

A lúa e a mazá

Ao ver caer unha mazá, Newton pensou que se caía porque non tiña apoio, por que non caía a Lúa?

Isaac Newton é unha das figuras máis influente na historia da ciencia, en parte pola súa lei da gravitación universal. A forza da gravidade entre dous obxectos diminúe a medida que aumenta a distancia entre eles.

Unha idea simple, poderosa e revolucionaria que sentou as bases da física moderna. Unha explicación do movemento dos planetas, as estrelas e as galaxias que nos axuda a comprender o mundo natural.