Mendel

Revolución na xenética

Un monxe considerado o pai da xenética moderna. O traballo de Gregor Mendel, pioneiro no campo da herdanza, sentou as bases para a nosa comprensión de como se transmiten os trazos de xeración en xeración.

Un dos seus descubrimentos máis importantes foi a primeira lei da herdanza (lei da segregación ou principio de uniformidade).Durante a formación dos gametos, os alelos que determinan un trazo segregaranse independentemente uns dos outros. Así, a descendencia herdará un alelo de cada proxenitor, e a combinación de alelos determinará o trazo.