Lorenz

Efecto Bolboreta

“O aleteo das ás dunha bolboreta pódese sentir no outro lado do mundo”.

Edward Lorenz é coñecido polo seu descubrimento do efecto bolboreta. A forma en que pequenos cambios nas condicións iniciais poden dar lugar a resultados moi diferentes en sistemas complexos, como os patróns meteorolóxicos.

Pequenas variacións nas condicións iniciais do modelo, como a posición inicial das moléculas de aire, conducen a resultados climáticos drasticamente diferentes. O comportamento cando pasa o tempo é o mesmo (atractores), dando lugar a representacións emblemáticas como o efecto bolboreta.